2022-05-10

فیلم Money Monster 2016

موضوع این فیلم درباره یک مجری برنامه اقتصادی در تلویزیون به اسم «لی گیتس» است که یکی از بینندگان این برنامه به اسم «کایل بادول» که تمامی ثروتش را در یک سرمایه گذاری از دست داده است، عامل اشتباهش را حرفهای لی گیتس در برنامه اش میداند، برای همین لی را گروگان می گیرد و…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

superuser