برای تغییر کد معرف خودتان در اپوفایننس در صورتی که از قبل حساب داشته باشید، باید به پیشتیبانی خودتان داخل واتساپ پیام بدین برای شما عوض کنن .

 

نکته : هر مشتری یه پشتیبان داخل واتساپ داره .